Ons onderwijs

De Matthieu Wiegmanschool heeft gekozen voor onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Lees verder
Sluiten

Ons onderwijs

De Matthieu Wiegmanschool heeft gekozen voor onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Waarom? Omdat wij geloven dat het de beste resultaten oplevert. Eigen. Samen. Wijzer. Het kan echt.

De basis voor het kind is de eigen stamgroep. Elke dag opnieuw bepalen stamgroepdocent en het kind de leertaken op grond van de individuele routeplanner. Vervolgens waaieren de kinderen uit naar verschillende workshops. De basisvakken taal en rekenen in de ochtend, de wereldvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, science lab) in de middag. Tot slot kunnen de kinderen nog aan de slag gaan met hun eigen werk en wordt de schooldag afgesloten met een evaluatie en vooruitblik naar de volgende dag.

Niet in hokjes plaatsen

Het dagelijks ritme op de Matthieu Wiegmanschool is volledig afgestemd op onderwijs dat kinderen van nu voorbereidt op de samenleving van morgen. Een samenleving waarin meer dan ooit mensen zich in een internationale context tot elkaar moeten verhouden om maatschappelijke vraagstukken op te lossen; om met elkaar te leven vanuit een stabiele en zelfbewuste individuele basis. Dat vraagt om vaardigheden als samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen.

Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Door kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving de ruimte te geven zelf hun leerproces vorm te geven en ze daarbij te ondersteunen en te motiveren. Kinderen onderwijzen doe je niet door ze ‘in hokjes’ te plaatsen (en perse de bijbehorende lesstof af te willen werken), maar door hun talenten onbelemmerd te laten groeien en ze hun eigen leerlijn te laten zoeken. Wordt leren dan leuker? Veel leuker. En het ontwikkelingseffect derhalve groter. Zeker als je het koppelt aan een rijke leeromgeving waarin vakken geïntegreerd zijn in een samenhangend en uitdagend onderwijsaanbod. Zo leer je onze complexe wereld beter begrijpen.

Maximale uit zichzelf halen

Op de Matthieu Wiegmanschool heeft ieder kind een portfolio waarin zijn persoonlijke ontwikkeling zichtbaar is. We voeren portfoliogesprekken met hem en zijn ouders om die ontwikkeling te monitoren en te begeleiden (2x per jaar 20 minuten). Is een kind uit groep 5 toe aan het rekenniveau van groep 6? Geen probleem. Wij hebben taal- en rekenworkshops die groepsdoorbrekend zijn. Daarnaast werken we volop met schoolbrede thema’s die uit het leven gegrepen zijn, vaardigheden combineren en daardoor betekenisvol en relevant worden. De Matthieu Wiegmanschool staat voor ‘gepersonaliseerd onderwijs’. In de kern betekent dat: kinderen helpen om het maximale uit zichzelf te halen. Dat is voor ons geen methode of concept, maar de meest logische manier om ze uit te laten groeien tot verantwoordelijke wereldburgers.