Onderwijs maken we samen

Wij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren.

Lees verder
Sluiten

Onderwijs maken we samen

Veel basisscholen zeggen het kind als vertrekpunt te nemen, maar durven zij dat ook in hun onderwijs maximaal waar te maken? Op de Matthieu Wiegmanschool hebben we dat gedaan.

Wij geloven dat ieder kind ‘leerkracht’ heeft. Een intrinsieke nieuwsgierigheid en motivatie om te leren. Onze taak als school is om dat vlammetje verder aan te wakkeren en om te zetten in leerresultaten die aansluiten op de ontwikkeling en interesses. Leren gaat vanzelf als je vanuit plezier de wereld mag ontdekken. 

Bij ons zijn de kinderen zelf actief bij het formuleren van hun leerdoelen. Zij hebben een duidelijke stem in wat ze leren, hoe ze toegang tot informatie krijgen en hoe ze die verwerken. De leerkracht begeleidt en stuurt waar nodig dat leerproces bij. Deze ‘friendly mediator’ is voor het kind meer klankbord en coach dan docent. ‘Gepersonaliseerd onderwijs’ noemen we dat. 

Om de kinderen écht te zien, te volgen en uit te dagen in hun ontwikkeling, is een stevige pedagogische relatie van groot belang. Deze relatie en het welbevinden van de kinderen daarbinnen, is het vertrekpunt van ons onderwijs.

In de praktijk zien we dat het werkt. Kinderen volgen hun eigen leerlijn en ontplooien hun talenten vanuit plezier en betrokkenheid. Dat gaat samen met een professioneel leerlingvolgsysteem en onafhankelijke toetsing (DIA) waarmee gewaarborgd wordt dat we voldoen aan de landelijke normen. 

Zijn we dan al waar we willen zijn? Voor een lerende organisatie zoals de Matthieu Wiegmanschool is dat geen relevante vraag. Er is altijd ruimte voor verbetering. Wij blijven dagelijks met elkaar en met de kinderen in gesprek om ons kindgerichte onderwijs te vervolmaken. We willen daarbij ook van harte de ouders uitnodigen om met ons mee te denken. 

Onderwijs maken we samen, zeker op de Matthieu Wiegmanschool. 


Het team van de Matthieu Wiegmanschool