Team

Wij zijn het warm kloppend hart van de Matthieu Wiegmanschool. Binnen ons team werken we allemaal vanuit onze eigen expertises. Een divers team met taal- en rekenspecialisten, coaches en vakdocenten.

Lees verder
Sluiten
 • Kinderen leren vanuit spel en onderzoek. Het kijken, luisteren, proberen, je vergissen, opnieuw proberen en zien dat je verder komt, daar gaat het bij kinderen om. We werken met thema’s, want alles uit de ‘echte wereld’ geeft betekenis aan lezen, schrijven en rekenen.

  Onderbouw unit
 • Ons onderwijs stemmen wij zo goed mogelijk af op de wensen en mogelijkheden van iedere leerling. Veiligheid, orde en regelmaat zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Leerlingen moeten zich veilig voelen en met plezier naar school gaan, voordat je jezelf kunt ontwikkelen.

  Middenbouw unit
 • We spreken leerlingen aan op hun zelfstandigheid en helpen ze om eigen doelen te stellen en te realiseren. Het mooie is: we weten dat dit werkt door alle blije en trotse gezichten.

  Bovenbouw unit
 • Samen zetten Marlies, Afke en Miranda de lijnen uit voor de school en zijn zij ondersteunend aan het team. Marlies als directeur, Afke als zorgcoach en Miranda als schoolleider.

  Procesgroep