Team

Wij zijn het warm kloppend hart van de Matthieu Wiegmanschool.

Lees verder
Sluiten

Team

Marjolein Stuifbergen

Minder gedragsproblemen

Marjolein Stuifbergen, coach middenbouw en gedragsspecialist: “Elk kind is uniek”.

“Ik vind een goed pedagogisch klimaat zeer belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Ik heb jaren in het speciaal onderwijs gewerkt en weet uit ervaring dat je je eerst veilig moet voelen, alvorens je jezelf kunt ontwikkelen. Om dit te bereiken, stimuleren wij op de Matthieu Wiegman sociaal gedrag en stemmen wij ons onderwijs zo goed mogelijk af op de wensen en mogelijkheden van de individuele leerling. Orde en regelmaat zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. 

Binnen onze school hanteren wij school-brede afspraken die wij in alle groepen bespreken en oefenen met de leerlingen, rekening houdend met de leeftijd. 

Vanaf mei 2018 heb ik de eerste kinderen opgeleid tot mediator. Leerlingen uit lijn 4, 5 en 6 bemiddelen tijdens de pauzes in de onderbouw. Leerlingen uit lijn 7 en 8 bemiddelen tijdens de pauzes in de bovenbouw. De verantwoordelijkheid waarmee ze deze taak vervullen is iets om trots op te zijn!”

Marlies Pepping

Ontdekkend leren

Marlies Pepping, schoolleider: “Door kinderen bij elkaar aan te laten sluiten op interesses en/of talenten zie ik zulke waardevolle leermomenten ontstaan. Als de grotere kinderen de kleintjes helpen bijvoorbeeld. Daarmee oefenen zij belangrijke vaardigheden als uitleggen en behulpzaam zijn. Wij stimuleren in de onderbouw het ontdekkend leren. Kinderen leren vanuit spel en onderzoek.

Het bedenken en uitvoeren van een poppenkastvoorstelling zit boordevol taal, waarbij je op alle niveaus verdieping kunt aanbrengen in de ontwikkeling. Het experimenteren met nieuwe materialen roept zoveel prachtige onderzoeksvragen op. Het kijken, luisteren, proberen, je vergissen, opnieuw proberen, kijken, luisteren, proberen en zien dat je verder komt, daar gaat het bij kinderen om. En het allermooiste is: dan komt het resultaat vanzelf!”

Afke Hartland

Sterk in thematisch onderwijs

Afke Hartland, coach onderbouw: “Ik kom zelf uit het ontwikkelingsgerichte onderwijs. Daar vragen we ons ook af wat de volgende stap is voor een kind, maar bij de Matthieu Wiegmanschool maken we het nog persoonlijker.”

“Ik ben fan van thematisch werken. Ik denk dat kennis beter beklijft als het voor kinderen praktische betekenis heeft. Met het schoolbrede thema ‘Op reis’ bijvoorbeeld laten wij onze leerlingen een reservering maken en een paklijst opstellen. Maar je kunt ook een ijszaak naspelen, waar je met kleine bedragen afrekent en bonnetjes uitschrijft. Als het aan mij ligt gaan we dat thematische onderwijs nog verder uitbouwen door er bijvoorbeeld taalopdrachten aan te verbinden. We gebruiken methodes die daar flexibel genoeg voor zijn.”

Miranda Kramer

Op reis met de hele school

Miranda Kramer, bovenbouwcoördinator en coach middenbouw. “Ik wil mijn inzichten over onderwijsvernieuwing in praktijk brengen.”

“Waar kan dat binnen SAKS beter dan op de Matthieu Wiegmanschool? Na tien jaar Sint Adelbertusschool kwam ik in een soort achtbaan terecht. Ineens neem je niet meer een afgebakende klas mee op een reis door het jaar, maar help je alle kinderen verder op weg. Natuurlijk heb je je stamgroep waarin het contact met de leerlingen hechter is, maar in de ateliers kan iedereen op zijn of haar niveau aansluiten. Je spreekt leerlingen aan op hun zelfstandigheid en helpt ze om hun eigen doelen te stellen en te realiseren. Het mooie is: ik zie dat het werkt. Wij hebben op school veel blije kinderen. Dat neem ik ook weer mee terug naar mijn opleiding.”

Sandy Merlijn

‘Ik zorg voor het drama’

Sandy Merlijn, coach bovenbouw. “Bij de iPabo in Alkmaar heb ik de opleiding ’toekomstgericht onderwijs’ gevolgd. Wat dat betreft kan ik mijn hart ophalen bij de Matthieu Wiegmanschool.”

“Wij vragen ons continu af welk onderwijs het beste past bij onze leerlingen. Daarbij durven we onze nek uit te steken. Het leuke vind ik dat we als docententeam elkaar in dit proces even enthousiast uitdagen als ondersteunen. We krijgen de kans om zelfsturend te zijn en pakken die kans met beide handen aan. Met oog voor elkaar’s talenten. Zo hou ik erg van toneelstukjes en rollenspellen als vorm van onderwijs. Je laat kinderen echt inleven in de kennis, waardoor het beter blijft hangen. Bij thema’s wijzen de collega’s dan snel naar mij: ‘Doe jij het drama?’. Tuurlijk, helemaal prima.”